สถิติการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของ สสวท. (สถิติย้อนหลัง 3 ปี) คลิกที่นี่

ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1 และ 2

ปีงบประมาณ 2563  

ปีงบประมาณ 2562 

ปีงบประมาณ 2561

ปีงบประมาณ 2560

ปีงบประมาณ 2559