สถิติการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของ สสวท. (สถิติย้อนหลัง 3 ปี) คลิกที่นี่

ปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่ 1 และ 2) ไม่มีเรื่องร้องเรียน 

ปีงบประมาณ 2562 

ปีงบประมาณ 2561

ปีงบประมาณ 2560

ปีงบประมาณ 2559